Beschermd: Kwaliteitskalender | 2023

April | Medicatieveiligheid

Thema Medicatieveiligheid
Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker.

Huishouding en begeleiding:
In de huishouding en binnen de verschillende vormen van begeleiding kun je risico’s of incidenten signaleren m.b.t. medicatie.
Misschien vond je pillen op de grond, ongeopende (baxter)zakjes met medicijnen in een laadje? Of zijn er andere signalen? Geef ze door aan het betrokken wijkteam of de mantelzorger en deel je zorgen. Kom je er niet uit? Overleg dan met je planner of coördinator.

Wijkverpleging en Wonen
Binnen de wijkverpleging en de woningen wordt dagelijks met medicatie gewerkt. Wij dragen hier een professionele verantwoordelijkheid. Eind 2022 is de Werkgroep Medicatieveiligheid gestart! Elk team van wijkverpleging en wonen is in deze werkgroep vertegenwoordigd. 
​​​​​​​De aandachtsvelders gaan de komende maanden met hun eigen team met dit thema aan de slag.  Later horen jullie hier meer over. De ervaringen en vragen uit de teams zullen leiden tot actualisatie van de richtlijn Medicatieveiligheid PGVZ. Ook ons toedieningsregistratiesysteem nCare wordt hierin opgenomen.