Kwaliteitskalender 2023 | Maart

Grensoverschrijdend gedrag naar medewerkers én cliënten
Als medewerker kom je soms in onprettige situaties terecht. Hoe ga je om met agressieve of dwingende cliënten, mantelzorgers of medewerkers? En wat doet grensoverschrijdend gedrag met jou? Hoe blijf je rustig als situaties uit de hand dreigen te lopen?

Naast medewerkers kunnen onze cliënten ook te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om huiselijk geweld . Cliënten kunnen ook geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door zorgverleners.

Met de richtlijn ‘grensoverschrijdend gedrag en agressie’ wil PGVZ richting geven aan hoe wij om willen gaan met ongewenst gedrag en handvaten bieden om grip te krijgen op situaties en negatief gedrag om te keren. 

In de richtlijn wordt duidelijk beschreven hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. In het document wordt verwezen naar de ‘Meldcode PGVZ Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ en ‘Leidraad Veilige Zorgrelatie‘.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk. Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Naast dat er ook een link ligt met ziektes en stoornissen, heeft het bijna altijd te maken met machtsmisbruik of misbruik van de positie. Alle vormen zijn kwalijk en gevaarlijk. Zeker als het gaat om mensen die kwetsbaarder zijn. Er kan grensoverschrijdend gedrag richting zorgvragers vanuit de medewerkers plaatsvinden, maar ook vanuit zorgvragers/mantelzorgers richting medewerker.

Nooit alleen!
Heb je zorgen, vragen, of laat het je niet los? Deel het in je team of besprek het met je coördinator. Samen kun je de verantwoordelijkheid delen en verkennen wat de beste stappen zijn. Je coördinator kan ondersteuning zoeken binnen de organisatie.

De vertrouwenspersoon van PGVZ kan je ook vragen om ondersteuning of advies. 
Etta Koning
etta.koning@pgvz.nl
Erik van den Berg
erik.vandenberg@pgvz.nl