Voor medewerkers

Beschermd: Coronavirus

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Positief getest of klachten

Ik ben positief getest wat nu?

Als je positief getest bent, blijf je thuis omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Je moet in isolatie. Alle mensen die bij je in huis wonen moeten ook thuis blijven en zich laten testen. Zij gaan in quarantaine.
De GGD neemt contact met je op en zal uitleggen welke maatregelen je moet/kunt nemen. Ze doen eventueel bron- en contactonderzoek.

Mijn zorgvrager is positief getest. Wat moet ik doen?

Huishoudelijke hulp: Je kunt niet bij deze zorgvrager werken. Geef dit altijd door aan je planner! Je mag pas weer bij de zorgvrager werken nadat hij/zij minstens 7 dagen in quarantaine is geweest en 24 uur klachtenvrij is.

Verzorging&verpleging: Je verleent zorg aan de zorgvrager met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dagbesteding: De zorgvrager mag niet naar de dagbestedingslocatie komen en moet minstens 7 dagen in quarantaine zijn geweest en 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij/zij weer mag komen.

Ambulante begeleiding: Je kunt geen begeleiding op locatie verlenen. Probeer het via een ander kanaal, zoals telefonisch of videobellen. Je kunt pas weer bij de zorgvrager komen als hij/zij minstens 7 dagen in quarantaine is geweest en 24 uur klachtenvrij is.

Wonen: Je verleent zorg aan de zorgvrager met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mijn zorgvrager heeft klachten. Wat moet ik doen?

Huishoudelijke hulp: Je gaat niet langs bij de desbetreffende zorgvrager totdat de zorgvrager negatief getest is of de zorgvrager klachtenvrij is/uit quarantaine mag.

Verzorging & Verpleging: Je verleent zorg aan de zorgvrager met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dagbesteding: Als een deelnemer klachten heeft, kan hij/zij niet naar de dagbestedingslocatie komen. Idealiter laat de deelnemer zich testen en houdt het advies van de GGD aan.

Ambulante begeleiding: Je kunt geen begeleiding op locatie verlenen. Probeer het via een ander kanaal, zoals telefonisch of videobellen. Je kunt pas weer bij de zorgvrager komen als hij/zij negatief getest is of 48 uur klachtenvrij is.

Wonen: Je verleent zorg aan de zorgvrager met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ik heb klachten. Moet ik in quarantaine?

Bij klachten laat je je testen. Neem hiervoor contact op met je planner/coördinator. Je kunt niet werken tot je de uitslag van de test hebt.

Iemand in mijn huishouden heeft klachten. Moet ik in quarantaine?

De huisgenoot met klachten blijft thuis en laat zich testen. Je kunt dan dus gewoon werken mits je zelf geen klachten hebt.
Let op: Heeft een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid? Dan blijft iedereen thuis tot de testuitslag er is, ook de kinderen.

Ik heb nauw contact gehad met iemand die positief is getest. Moet ik in quarantaine?

Als je nauw contact hebt gehad met iemand die positief getest is, ga je in quarantaine en laat je je testen. Je hebt nauw contact gehad als je langer dan 15 minuten bij elkaar bent geweest en geen 1,5m afstand hebt gehouden. Bekijk ook de beslisboom bij de vraag Moet ik in quarantaine of isolatie?

Ik heb klachten. Kan ik een zelftest doen?

Een zelftest is niet betrouwbaar genoeg voor zorgmedewerkers. Als zorgmedewerker laat je je testen in de teststraat bij Myosotis of neem je contact op met je planner/coördinator.

Quarantaine en isolatie

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

De leefregels tijdens quarantaine zijn als volgt:

 • Blijf thuis en ontvang geen bezoek.
 • Blijf op 1,5 meter afstand van je huisgenoten.
 • Was je handen en nies of hoest in je elleboog.
 • Heeft een huisgenoot COVID-19? Vermijd dan contact met de huisgenoot die besmet is en houd je spullen en je huis schoon.

Heb je zelf COVID-19? Ga dan in isolatie. Blijf zoveel als mogelijk alleen op een eigen kamer. Zo zorg je dat jouw huisgenoten geen contact met jou kunnen hebben.

 • Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden van huisgenoten).
 • Je gebruikt eigen servies, bestek, tandenborstel en handdoeken. Als het kan, gebruik je een eigen wc en douche.
 • De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst een tijd dicht in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten testen. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine.

Isolatie duurt totdat je 24 uur klachtenvrij bent, maar duurt minimaal 7 dagen. Daarna mag je uit isolatie en weer naar buiten.

Moet ik in quarantaine of isolatie?

Je gaat in quarantaine:

 • Als iemand in je huishouden positief is getest.
 • Als je nauw contact bent van iemand met COVID-19.
 • Iemand, buiten je huisgenoten, met wie je langer dan 15 minuten contact had op minder dan 1,5 meter afstand. Ook wanneer je een mondkapje hebt gedragen en/of gevaccineerd bent.
 • Als je via de app Coronamelder een melding hebt gekregen.
 • Als je terugkomt uit het buitenland (een hoog risicoland voor COVID-19).

Je gaat in isolatie wanneer je zelf positief bent getest.

Hoelang moet ik in isolatie?

Positief getest en klachten
Isolatie duurt totdat je 24 uur klachtenvrij bent, maar duurt minimaal 7 dagen. Daarna mag je uit isolatie en weer naar buiten.

Positief getest en geen klachten
Blijf 5 dagen vanaf de testafname thuis in isolatie. Je kunt al besmettelijk zijn voor anderen voordat je klachten krijgt. Ook je huisgenoten blijven thuis, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen ze dat zij anderen besmetten. Je mag direct uit isolatie als je 5 dagen na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met jou wanneer dit is.
Als je binnen de 5 dagen na testafname alsnog klachten krijgt, blijf je langer in isolatie. Ook blijven jouw huisgenoten dan in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact met jou. De GGD vertelt je hier meer over.

Hoelang moet ik in quarantaine?

Als je in quarantaine gaat, blijf je thuis. Je laat je dan meteen testen. Door mensen meteen te testen, kunnen we eerder nieuwe infecties opsporen.
Laat je ook testen als je (nog) geen klachten hebt. Je gaat alleen naar buiten voor de test. Als de uitslag van de test positief is, heb je COVID-19. Ga dan in isolatie.
Is de uitslag van de test negatief? Dan blijf je in quarantaine. Je laat je vervolgens nog een keer testen op de vijfde dag.
Als de testuitslag na de test op dag vijf weer negatief is, mag je uit quarantaine. Is de uitslag positief, dan heb je COVID-19 en ga je in isolatie.

Ik ben gevaccineerd. Moet ik alsnog in quarantaine?

Als je gevaccineerd bent, volg je de reguliere quarantaineregels. Er is namelijk nog steeds een risico op corona.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen dragen?

Huishoudelijke hulp: Een mondkapje is verplicht. Handschoenen en een schort zijn niet nodig, aangezien je 1,5 meter afstand kunt houden.

Verzorging & Verpleging: Een mondkapje en handschoenen zijn verplicht. Wanneer een zorgvrager positief is getest, draag je ook een schort, een haarnetje en een bril. Een zorgvrager moet beschermd verpleegd worden tot op het moment dat er een negatieve uitslag bekend is.

Ambulante begeleiding: Je houdt 1,5 meter afstand en hoeft geen mondkapje te dragen. Het mag wel natuurlijk. Als jij of de zorgvrager lichte klachten heeft en het is noodzakelijk om begeleiding op locatie te bieden, draag je wel een mondkapje.

Dagbesteding: Een mondkapje is verplicht en je houdt 1,5 meter afstand. Deelnemers mogen er zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen of niet.

Wonen: Een mondkapje is verplicht indien de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Tijdens een zorgmoment draag je een mondkapje en handschoenen. Wanneer een zorgvrager positief is getest of er is verdenking van corona, draag je ook een schort, een haarnetje en een bril.

Ik ben gevaccineerd. Moet ik nog persoonlijke beschermingsmiddelen dragen?

Als je gevaccineerd bent, neemt dit niet het risico weg dat je nog steeds corona kunt krijgen. Je moet dus nog steeds persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals voorheen.